În prezentul document vă este prezentată și comunicată politica de confidențialitate a brandului AlphaExperience în mediul on-line, privind datele personale ale utilizatorilor paginilor web afișate pe site-urile, aplicațiile, (sub)domeniile și canalele de comunicare deținute de către MAKE ALPHA YOUR EXPERIENCE S.R.L. pentru https://alphaexperience.ro/.

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale brandului AlphaExperience.

Această pagină are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet alphaexperience.ro, la care ne vom referi în continuare cu denumirile „Alpha Experience”, „AlphaExperience.ro”, „site”.

Cuprins:

  • Scopurile şi temeiurile prelucrării;
  • Categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
  • Durata pentru care sunt prelucrate datele;
  • Transferul datelor cu caracter personal;
  • Dezvăluirea datelor cu caracter personal;
  • Cookie;
  • Drepturile de care beneficiaţi;
  • Confidenţialitatea minorilor;
  • Modificări în politica de confidenţialitate;
  • Alte pagini utile.

Date de identificare și contact

MAKE ALPHA YOUR EXPERIENCE S.R.L., CUI 45973950

Contact: admin[@]alphaexperience.ro sau alexandra[@]alphaexperience.ro

Scopurile şi temeiurile de prelucrării

Dacă sunteţi utilizator al site-ului, aplicațiilor sau platformelor prin intermediul cărora operează brandul AlphaExperience, deținut de MAKE ALPHA YOUR EXPERIENCE S.R.L., datele dumneavoastră sunt prelucrate în scopurile prezentate mai jos.

Refuzul de a ne comunica datele dumneavoastră sau refuzul de a prelucra datele pe care ni le comunicați nu vor avea consecințe negative asupra dumneavoastră, însă în lipsa unora dintre aceste tipuri informații nu vom putea asigura buna funcționare și livrare a serviciilor noastre.

Pentru clienți, privind desfăşurarea relaţiei contractuale dintre dumneavoastră şi Alpha Experience, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi procesării programărilor / comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra programării, organizarea ședințelor etc.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază consimțământul oferit de către dumneavoastră şi definit în cuprinsul paginii Termeni şi Condiţii – “https://www. alphaexperience.ro/termeni-si-conditii”.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și brandul Alpha Experience, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate, prezentate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligaţiilor în materie fiscală, precum şi în materie de arhivare.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligaţii legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară.

Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms etc,) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de alphaexperience.ro prin intermediul site-ului.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al alphaexperience.ro de a îmbunătăţi permanent experienţa clienţilor pe site.

Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuţei corespunzătoare de la momentul completării formularelor de pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteţi să vă dezabonaţi prin accesarea secţiunii “Contact” sau link-urile „Dezabonare”. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcţionare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienţei oferite pe site.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al companiei noastre de a îmbunătăţi permanent experienţa clienţilor pe site.

Dacă sunteţi vizitator al site-ului, Alpha Experience prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Alpha Experience, prin intermediul site-ului.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi să-l furnizaţi.

Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea şi bifarea căsuţei corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms conţinând comunicări comerciale.

Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul în scopul îmbunătăţirii experienţei dumneavoastră pe site.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al Alpha Experience de a asigura funcţionarea corectă a site-ului, precum şi pentru a îmbunătăţi permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluţionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamaţii.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteţi client / utilizator al site-ului, se vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

Nume şi prenume, Număr de telefon, Adresa de e-mail, Localitate, IP și Date referitoare la modul în care utilizaţi site-ul (de exemplu, comportamentul / preferinţele / obişnuinţele dumneavoastră în cadrul serviciilor AlphaExperience.ro, precum şi orice alte categorii de date pe care le furnizaţi în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

În mod direct, în contextul utilizării site-ului, în calitate de vizitator, datele pe care le furnizaţi în cadrul secţiunii de contact / întrebări / reclamaţii, în măsura în care ne contactaţi în acest fel.

În mod indirect, date de natură tehnic: browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor pe acest site, sistem de operare folosit, limba şi pagini vizualizate, URL-uri complete, secvenţa de click-uri către, prin şi de la site, informaţii sau pagini vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informaţii privind interacţiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

Durata pentru care vă prelucram datele

Vom prelucra, conform legii în vigoare, datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.

În cazul în care sunteţi client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale şi, ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteţi client şi vă exercitaţi opţiunea de ştergere a informațiilor de utilizator, prin apăsarea butoanelor specifice, prezente pe site, se va interpreta această acţiune ca opţiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ţinem la curent despre produsele şi serviciile oferite prin intermediul site-ului, iar datele vor fi șterse.

Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Alpha Experience pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. În acest caz, transferul se va face în mod criptat și securizat.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terţe părţi.

Pe lângă operator, în anumite situaţii, datele pot fi accesibile pentru terţe părţi precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract să menţină confidenţialitatea datelor şi să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autorităţile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

Pentru administrarea site-ului;

În situaţiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilităţi persoanelor vizate, obţinute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoţionale organizate de către şi prin intermediul site-ului;

Pentru menţinerea, personalizarea şi îmbunătăţirea site-ului şi a serviciilor derulate prin intermediul lui pentru efectuarea analizei datelor, testarea şi cercetarea, monitorizarea tendinţelor de utilizare şi activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranţă şi autentificarea utilizatorilor;

Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Cookie

În cadrul site-ului AlphaExperience.ro sunt folosite tehnologii puse la dispoziție de către terți precum: Bing, Google, Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, WooCommerce, MailChimp, Paylike.

Prin intermediul acestor tehnologii, de tip Cookies, Pixeli sau butoane de partajare, ori formulare de comandă și cu acordul dumneavoastră, o parte din informații ale dumneavoastră pot fi interpretate de către terți pentru a analiza comportamentul utilizatorilor, pentru a măsura indici de performanță a site-ului, pentru a putea efectua sarcini plasate de către dumneavoastră sau pentru a putea personaliza reclame în funcție de interesele declarate de dumneavoastră.

Cookie-urile și datele au o valabilitate per sesiune și / sau până la următoarea dumneavoastră solicitare.

Drepturile de care beneficiaţi

În condiţiile prevăzute de legislaţia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaţi de următoarele drepturi:

Dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activităţile de prelucrare efectuate de către, conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date dreptul de a obţine confirmarea din partea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare cum ar fi modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;

Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine corectarea, fără întârzieri justificate, de către AlphaExperience.ro a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum şi completarea datelor incomplete;

Dreptul la ştergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, (“dreptul de a fi uitat”) – se aplică anumite condiţii. Este posibil ca, în urma solicitării de ştergere a datelor, să se anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să se continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice;

Dreptul la restricţionarea prelucrării, în anumite condiţii;

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi dreptul ca aceste date să fie transmise de către către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziţie;

În ceea ce priveşte activităţile de prelucrare, acestea se pot exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

În orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află persoana vizată, că datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al AlphaExperience.ro sau în temeiul interesului public, cu excepţia cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime şi imperioase care justifica prelucarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

În orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;

Dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităţi de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, fapt care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate tehnic şi pentru a vă exercita drepturile menţionate mai sus, vă rugăm să vă adresaţi la adresa de email: admin[@]AlphaExperience.ro

Confidenţialitatea minorilor

Nu contactăm cu bună ştiinţă și / sau nu colectăm informaţii de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informaţii de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă doriţi să ne comunicaţi primirea de informaţii despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să ne contactaţi pe email la admin[@]AlphaExperience.ro

Modificări în politica de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidenţialitate. În cazul unor modificări majore în viitor, vei fi înştiinţat pe email (dacă este posibil) sau prin afişarea unui mesaj specific pe site.